Portal informacyjny Brak kategorii Pozwolenia środowiskowe – jakie wyróżniamy?

Pozwolenia środowiskowe – jakie wyróżniamy?


Pozwolenie zintegrowane Poznań

Aby środowisko nie było bardzo zanieczyszczane tak bardzo wprowadza się wiele rozwiązań. Każdy z nas zobowiązany jest do podejmowania takich działań, które przyczyniają się na korzyść środowisku. Ale…również i firmy, których działanie negatywnie wpływa na środowisko muszą ubiegać się o konkretne pozwolenia środowiskowe. Jakie są to pozwolenia?

Pozwolenia środowiskowe – jaki wyróżniamy?

Chcesz otworzyć działalność? Ale będzie ona wytwarzała gazy czy odpady, które negatywnie będą wpływały na środowisko? Wiedz, że musisz ubiegać się o pozwolenie środowiskowe. Do tych pozwoleń zaliczymy:

  • pozwolenie zintegrowane Poznań – jest to licencja na użytkowanie instalacji konkretnego typu. Pozwolenia te uzyskuje się na konkretna instalację, której funkcjonowanie doprowadzić może do znacznego zanieczyszczenia środowiska. Do tych instalacji zalicza się urządzenia i instalacje do wytwarzania paliw, do obróbki metali, w przemyśle chemicznym i mineralnym, w gospodarce odpadami oraz w innych działalnościach. To, kto udziela pozwolenia zależy od skali działalności. Może to być Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska bądź marszałek, albo starosta.
  • pozwolenie na emisję Poznań – koniecznie jest uzyskanie tego pozwolenia, w przypadku wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza. Pozwolenie to wydaje starosta lub prezydent miasta, marszałek albo regionalny dyrektor ochrony środowiska.  
  • pozwolenie środowiskowe – na to pojęcie składa się szereg pozwoleń. Są to pojedyncze decyzje urzędowe, które dotyczą konkretnych aspektów działalności np. pozwolenia sektorowe. W niektórych przypadkach przedsiębiorstwa ubiegać muszą się o konkretne licencje np. pozwolenie zintegrowane.
Pozwolenie na emisję Poznań

Kto musi ubiegać się o takie pozwolenie?

Całą listę przedsiębiorstw, które muszą ubiegać się o pozwolenie środowiskowe znajdziesz na stronie rządowej. W skrócie do firm, które negatywnie wpływają na środowisko zaliczymy: fabryki, rzeźnie, chlewy czy fermy. Działalność tych przedsiębiorstw wpływa negatywnie na środowisko.

Ochrona środowiska jest bardzo ważna. Co rusz słyszymy o akcjach, dzięki którym mamy poprawić jakość naszej planety. Każdy z nas powinien przyczynić się do tego.